groei

De wereld blijft in beweging
En dat moet ook,
Maar soms denk je
Liever een andere kant uit
Even niet zo hard
Even niet zo snel
Maar wat zachter
Groei is goed maar
het moet niet woekeren
Het moet niet kankeren

zon

De bleke ochtend weerglanst
Het donker in de nacht
De ritten zijn gedaan
Een kruisteken slaan
Een weesgegroet
Waar brengt het hen
Hen in het midden van de wereld
Het midden van het donker
Zal de zon nog weer gaan schijnen?

oorlog

Mijn hart schreidt voor Kiev
Grote tragiek in trauma’s
Die ontstaan en ontspinnen
Om één man is het te doen
Zorgt voor miljoenen doden
In de lijn van Lenin en Stalin
Die hij zo bewondert
Mijn hart scheidt voor allen
Die gaan sterven in deze
Nodeloze oorlog

springtouw

Gehersenspoeld door ideeën
Links rechts boven onder
Gaat alle kanten op maar
Rode draden
Moraal, covid, Trump, klimaat, ongelijkheid
Als het meisje voor het springtouw
Iedereen roept: NU

venijn

Gestaag daalt de mot uit de hemel
Ik voel me niet zo liederlijk
Dat ik hele strofen dicht op rijm
Daarom een weinig woorden
Geboekstaafd na elkeen
Om aan te geven
Dat het nog steeds is, venijn