waarheid

Wanneer iemand
de waarheid
de werkelijkheid
claimt
Wees dan
argwanend
stil
Want niemand
heeft het alleenrecht
kan niet voor een ander
spreken
Jij alleen kent de waarheid