venijn

Gestaag daalt de mot uit de hemel
Ik voel me niet zo liederlijk
Dat ik hele strofen dicht op rijm
Daarom een weinig woorden
Geboekstaafd na elkeen
Om aan te geven
Dat het nog steeds is, venijn