Verhaal – Azlia

In het donker zaten de drie dicht opeengepakt.
“Is..is het al veilig om naar buiten te gaan?” vroeg de kleinste.
De oudste antwoordde met een gesis, terwijl deze angstig om zich heen keek. “Hou je stil, het lijkt al wel veilig, maar dat is juist reden tot bezorgdheid. Je weet, Azlia is er een meester in om net wanneer het veilig lijkt aan te vallen. Het is een sluw schepsel van list en bedrog.”
Lees verder