evenwicht

wederom zoekende naar het juiste evenwicht
wennen aan de nieuwe werkelijkheid
het gieten van de dagen in de nieuwe structuur
brengt onrust, wrevel en onzekerheid
onrust over de juiste dingen en tijden
wrevel over de juistheid van beslissingen
onzekerheid over eigen kennis en kunde
naast ontdekken, vormen en groeien
om eindelijk mezelf te zijn en te ontdekken
niet geheel, maar afzonderlijke stukjes vormen
als mens deel van een geheel om te groeien