geboren en sterven

ik ben zonder woorden geboren
en ik zal zonder woorden sterven
ik ben zonder zicht geboren
en ik zal uitzichtloos sterven
ik ben zonder haar geboren
en ik zal zonder haar ook sterven
ik ben zonder tijd geboren
en ik zal unzeitgemäß sterven
maar ik ben met liefde geboren
en ik zal met liefde sterven