blonde

weinig soelaas, helaas
ene blonde dan maar voor de smaak
na het dak en de dood
biedt het mij nochtans niet