waarheid

Wat is werkelijk waar, wat je waarneemt,
wat je via je oren of anderszins verneemt?
De enige waarheid is dat je niets weet,
met zekerheid iets zeggen, me reet!